Varje dag är en kvinnodag

by | Mar 8, 2017 | Övrigt

Idag är den 8:e mars, den Internationella kvinnodagen, och i vanlig ordning kommer vi idag att överösas med tidningsartiklar, debattinlägg, Facebook och LinkedIn-delningar samt högljudda röster, som i många fall endast en dag om året ställer sig på barrikaderna och basunerar ut sitt budskap, om lika lön för lika arbete, våld mot kvinnor samt vittnesmål om förnedring, mobbning eller ovälkomna sexuella närmanden och trakasserier.

Det är även i samband med denna dag som det sjösätts många initiativ för kvinnor, däribland att få kvinnor att börja arbeta inom IT-branschen. Det finns dock undersökningar som tyder på att just de initiativen som specifikt inriktar sig på att få kvinnor att intressera sig för IT-branschen enbart ger marginell påverkan, t.ex. undersökningen “Unga kvinnor och IT (2016)” där 71% svarade att de inte kände till någon av de IT-initiativ för kvinnor listades.

För att vara tydliga, vi tycker att all denna uppmärksamhet, och alla initiativ som lanseras, under Internationella kvinnodagen är väldigt bra och extremt nödvändig för att lyfta fram alla problem och orättvisor som finns i samhället. Om vi ska kunna göra något åt dessa problem och orättvisor måste vi alla hjälpas åt, men för att kunna göra det måste vi först skapa medvetenhet genom att lyfta upp dem till ytan.

Likabehandling och jämställdhet för alla är inte på något sätt ett orimligt krav att ställa på våra kunder, partners, kollegor och medmänniskor i samhället, men det är allas vårt ansvar att utkräva detta ansvar. Att hålla vår omgivning, och oss själva, ansvariga för likabehandling och jämställdhet stannar inte vid att en dag om året gilla en Facebook-status om kvinnors lika rätt, dessa frågor behöver vara en del av alla vårs vardag, varje dag under hela året. Ett stort problem med att det bara är under denna dag som vi fokuserar på detta, är att de människor som mest behöver höra om dessa orättvisor kan blunda under denna dag för att sedan slippa det under resten året.

I mansdominerade yrken som IT- och databranschen, där vi på Recommended by befinner oss, är kvinnor extra utsatta eftersom det tyvärr ofta finns en kultur som är icke-inkluderande för kvinnor. I dessa branscher måste vi kämpa ännu mer för att det ska finnas en tryggt och inkluderande kultur som alla känner sig välkomna och uppskattade inom. Förutsättningarna för att skapa den kulturen ska komma från företagsledningen, men det är upp till varje individ i bolaget att anamma den i sitt dagliga arbete och hela tiden sträva efter att göra sin arbetsplats lite bättre, jämställd och inkluderande.

 

Vad kan du göra?

Det kan upplevas som svårt och jobbigt att göra något konkret i det verkliga livet, på din arbetsplats eller i samhället, för att komma till rätta med dessa problem, men som i alla kamper för rättvisa börjar det med DIG, din inställning och ditt agerande. Tre saker du kan göra redan idag för att skapa en mer jämlik och inkluderande värld är:

  • Ställ krav på att din arbetsgivare ska ha en likabehandlingsplan, att alla anställda är informerade om den och att den efterföljs.
  • När du uppmärksammar orättvisor, i arbetslivet eller samhället, skoja inte bort eller acceptera det, våga säga ifrån.
  • Uppvisa ett gott exempel, behandla alla lika och diskriminera ingen på grund av kön, ras, religion eller andra skäl.

Det finns självklart väldigt mycket mer att göra, men om du bara gör dessa tre så har du kommit längre än många andra och är positivt bidragande till lösningen.

 

Vad gör Recommended by?

På Recommended by vill vi vara en del av lösningen hela året och ger följande löften:

  • Vi lovar att även under de övriga 364 dagar av året göra allt vi kan för att kvinnor, minoriteter och utsatta ska behandlas lika som alla andra.
  • Vi lovar att inte tyst stå och se på när vi uppmärksammar orättvisor, utan säga ifrån och agera.
  • Vi lovar att stötta de som har blivit diskriminerande eller orättvist behandlade.
  • Vi lovar att på våra uppdrag, när vi själva anställer, och när vi pratar med människor, jobba för att IT-branschen ska anställa fler kvinnor.

Vi kommer att se internationella kvinnodagen som en dag att göra bokslut på vad vi har gjort det gångna året för att uppmuntra likabehandling och jämställdhet och planera vad vi ska göra det kommande året.

 

Tove Oldebäck – VD, Recommended by AB

Share This