Tidigare projekt

Turborillas kulturella utveckling

Genom vårt samarbete genomgick Turborilla en kulturell transformation. De erhöll inte bara en tydlig insikt i sina värderingar, utan kunde också se hur dessa värderingar aktivt formade den dagliga verksamheten, vilket resulterade i ett starkare och mer sammansvetsat team.

Aimo Parks uppdrag att innovera inom parkering

För att revolutionera parkeringsbranschen behövde Aimo Park ett team med flexibilitet, innovation och driv. Hur kunde de optimerar sin rekryteringsprocess, förstärka sitt arbetsgivarvarumärke och boosta sitt ledarskap för att dra till sig rätt talanger?

Genom samarbetet med oss genomgick Aimo Park inte bara en förbättrad rekryteringsprocess, utan etablerade också ett framstående arbetsgivarvarumärke som resonerar med potentiella kandidater.

Invibes' väg mot optimerad rekrytering

Invibes, ett expansivt företag inom den konkurrenskraftiga reklamteknikbranschen, satte som mål att finjustera sin rekryteringsprocess.

Resultatet? Invibes kunde snabbare anställa rätt kandidater. Även de som inte fick en position lämnade processen med ett gynnsamt intryck av företaget och ett fortsatt intresse för dess verksamhet.

Miradots kulturella transformation

I sin strävan att bli en frontfigur inom digital transformation, insåg Miradot vikten av en enhetlig och stark företagskultur.

Med en förankrad kultur och en optimerad rekryteringsprocess, var Miradot nu idealiskt positionerat för att framgångsrikt fullfölja sitt uppdrag. Deras team agerade nu mer sammansvetsat än någonsin, styrt av delade värderingar.

Star Stable Entertainments resa mot en inkluderande rekryteringsprocess

Vårt samarbete med Star Stable sträckte sig bortom att enbart tillsätta roller; det handlade om att förstärka deras hela rekryteringstrategi. De omedelbara fördelarna var klara – vi presenterade rätt kandidater. Men bortom det, är Star Stable nu försedda med en effektiv rekryteringsprocess, och den expertis vi bidragit med är nu en fast förankrad del i deras organisation.

Förstärkning av hållbart ledarskap hos Worldfavor

Worldfavor insåg att äkta hållbara beslut krävde en intern hållbar ledarkultur. Resultatet var tydligt. Ledarna satte snabbt in förändringar, med fokus på delegering och individuellt ansvar, vilket höjde teamets engagemang. Denna nya självmedvetenhet möjliggjorde förbättring av deras ledarstrategier.

Att navigera snabb tillväxt på Fast Travel Games

Fast Travel Games snabba tillväxt var både en välsignelse och en utmaning. Visserligen var det ett tecken på deras framgång, men det skapade också stora utmaningar för HR och för deras företagskultur. De sökte vägledning för att bevara sin kultur och anpassa HR-processerna för ett växande team.

Tack vare detta arbete har Fast Travel Games nu inte bara en tydlig kultur, utan även robusta processer som stöder deras expanderande team.

Driva Devoteams tillväxt genom rekrytering och employer branding

Devoteams hastiga tillväxt var en utmanande äventyrsresa. Det ständigt ökande behovet av kompetens gjorde det nödvändigt att omforma rekryteringsprocessen till en som var snabbare, mer exakt och skalbar. Utöver detta blev det tydligt att deras arbetsgivarvarumärke behövde förstärkas för att locka toppkandidater.

Som resultat är Devoteam nu försedda med en skalbar och effektiv rekryteringsprocess. Deras stärkta arbetsgivarvarumärke hjälper dem nu att dra till sig ett bredare spektrum av framstående talanger.

Chief Rebels tillväxt genom optimerad rekrytering och företagskultur

Med en klart definierad kultur och en finslipad rekryteringsprocess stod Chief Rebel rustade för att expandera sin verksamhet effektivt. Deras talangbas växte, vilket garanterade att de hade rätt kompetens på plats för att fortsätta deras tradition av nyskapande speldesign.