Varför samarbeta med oss?

Har du svårt att rekrytera topptalanger? Växer du för snabbt för att din HR-avdelning ska kunna hantera det? Eller saknar du HR-kompetens? Ta det lugnt, samarbeta med oss!

Vi erbjuder en komplett HR-avdelning som är skräddarsydd för ditt företags behov. Du får tillgång till ett team av experter som hanterar och ger råd kring alla dina HR- och rekryteringsutmaningar.

Oavsett om du behöver lite eller mycket stöd är våra erbjudanden alltid skräddarsydda för dig. Vi är övertygade om att när människor trivs, trivs också företagen!

Vad vi har hjälpt andra med

N

Rekrytering av 600+ roller inom teknik, spel & design - från spelutvecklare till VFX-experter

N

Stärka arbetsgivarvarumärket genom engagerande karriärsidor, annonser och i digitala forum.

N

Skapa effektiva rekryteringsprocesser för en bättre kandidatupplevelse

N

Ge liv åt företagets kultur och värderingar för att öka det interna arbetsgivarvarumärket.

N

Ledarskapscoachning för att öka produktivitet och engagemang

N

Arbetsmiljö, arbetsrätt och uppsägningar

N

Implementering av viktiga HR-processer

Våra övertygelser

Du har alltid ett arbetsgivarvarumärke

Oavsett om du hanterar det aktivt eller inte kommer ditt företag alltid att ha ett arbetsgivarvarumärke. Människor kommer att prata om sina erfarenheter av att arbeta för dig, vilket antingen kan hjälpa eller skada dina rekryteringsinsatser. I dagens hårt konkurrensutsatta techbransch är det viktigt att ta kontroll över sitt arbetsgivarvarumärke för att överleva.

Kriget om talanger visar inga tecken på att avta, så du kan antingen investera i att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke för att locka till dig de bästa talangerna eller riskera att hamna efter dina konkurrenter som gör det.

Det börjar alltid med ledarskap

Ledarskapet anger tonen för vad som förväntas av medarbetarna. Om ledarna inte föregår med gott exempel på de önskade beteendena och värderingarna är det orimligt att förvänta sig att andra ska leva upp till dem. Ledarna måste se till att deras handlingar överensstämmer med organisationens värderingar, annars kan värderingarna i sig behöva omvärderas.

Självledarskap är avgörande för att en organisation ska fungera, men det kan inte blomstra utan en stödjande miljö. Ledare måste skapa en kultur som ger individer möjlighet att ta ansvar för sitt arbete och som ger dem utrymme att växa och utvecklas.

Medarbetarnas engagemang kommer inifrån

Att skapa team som verkligen är engagerad kräver tid, ansträngning och en hel del hjärta från ledningen. Det finns inga snabba lösningar, men om du lägger ner arbete och gör det rätt är resultatet värt sin vikt i guld – vi pratar om en avkastning på investeringen som är tio gånger större än vad du lagt ner! Se det inte som en kostnad, utan som en investering i dina medarbetare, ditt företag och din framtida framgång.

Snabba förändringar kräver agila organisationer

När världen omkring oss förändras snabbt måste vi vara tillräckligt flexibla för att hänga med. Innovation är inte längre en lyx – det är en nödvändighet. Organisationer måste skapa en miljö som främjar kreativitet. Att anamma ett flexibelt arbetssätt över hela organisationen är avgörande för att hålla jämna steg med externa förändringar och ligga steget före.