Kultur och värderingar

Kultur är mer än bara ett buzzword, det är grunden för ditt teams framgång. Står ni inför utmaningar när det gäller beslutsfattande, samarbete eller att arbeta mot ett gemensamt mål? Kämpar du med bristande engagemang, otydliga förväntningar eller en gemensam bild av vilka beteenden som uppmuntras?

Vi tror att värderingar är den kompass som leder ditt team mot framgång. Tänk på det som att ha en karta för att navigera genom okända områden – med vår hjälp kan du skapa en tydlig väg som ditt team kan följa och lita på. Vi hjälper dig att definiera dina värderingar, så att ditt team kan ta ansvar, ta itu med utmaningar direkt och fastställa en tydlig riktning för vart du vill komma.

Genom att fastställa dessa riktlinjer kan du skapa förtroende och engagemang i hela organisationen, vilket leder till förbättrat samarbete och en gemensam känsla av syfte.

Vad vi kan hjälpa dig med

N

Definiering av kultur och värderingar

Vi samarbetar med dig för att skapa autentiska företagsvärderingar som är lika viktiga för dina anställda som för dina affärsmål. Genom att involvera hela teamet i processen ser vi till att era värderingar återspeglar organisationens unika karaktär och inspirerar till en gemensam känsla av målmedvetenhet.

N

Värderingar som en del av din dagliga verksamhet

Vi samarbetar med dig för att säkerställa en framgångsrik integration i hela din organisation. Detta innebär att skapa en plan för att kommunicera era värderingar till de anställda och identifiera möjligheter att förankra era värderingar i vardagliga rutiner och processer.

Fast Travel Games

Recommended by har på ett fantastiskt sätt stöttat oss på Fast Travel Games. De har hjälpt oss med allt från kulturworkshops till personalfrågor. De har varit till stor hjälp för oss och vi ser fram emot att fortsätta arbeta med dem.

Oskar Burman, VD

Turborilla

Vi har arbetat nära Recommended by för att skapa våra värderingar, vision och mission. Det har varit en fantastisk resa som hela teamet har uppskattat, och vi har lärt oss så mycket på vägen. Att vara överens om var vi befinner oss nu och vart vi är på väg i framtiden, kan inte vara viktigare!

Mattias Wiking, VD

Miradot

Recommended by har hjälpt oss att sätta kultur på agendan. Vi tänker mer på hur vi agerar mot varandra och hur vi arbetar med allt från ledarskap till kundrelationer, med koppling till våra värderingar.

David Tombs, Operativ chef

Worldfavor

Bra workshop! Jag kände mig både inspirerad och motiverad efter denna dag. Bra övning kopplad till värderingar – jag hämtar mycket inspiration från den här uppläggningen och kan tydligt se hur jag kan tillämpa den i andra sammanhang. Jag ser fram emot mer av den individuella ledarskapscoachningen.