HR on demand

Ärdu ett växande företag som känner dig lite vilsen när det gäller HR? Är du osäker på vad som måste finnas på plats enligt LAS eller om du ska anställa en HR-ansvarig?

Det är ingen fara! Vi är här för att ta bort HR bördan från dina axlar. Alla dessa arbetsrättsliga frågor kan ge huvudvärk, men det är där vi kommer in – vi hjälper dig att hantera allt detta!

Recommended by som din HR-partner

Vi tror att en hållbar arbetsmiljö leder till nöjda medarbetare och bättre affärsresultat. Det är därför vi är ditt HR-stöd.

Även i de bästa arbetsmiljöerna kan oväntade problem uppstå. Det är där vi kommer in i bilden – vi är dedikerade till att stödja dina ledare och anställda genom alla utmaningar som de kan möta. Med vår hjälp kan du öka engagemanget och produktiviteten och skapa en arbetsmiljö som främjar framgång och engagemang.

Vad vi kan hjälpa dig med

N

HR-rådgivning för ledare och anställda

Vårt team fungerar som en pålitlig rådgivare till ledningsgruppen och de anställda och ger värdefulla HR-perspektiv och vägledning när du behöver det som mest.

N

Hantering av personalspecifika frågor:

Vi kan hjälpa till med en rad personalrelaterade frågor och ge svar och stöd kring HR och organisationsutveckling.

N

Expertis inom arbetsmiljö, arbetsrätt och uppsägningar

Vårt team är väl insatt i personal- och arbetsrätt och ser till att ditt företag har de nödvändiga processerna på plats.

N

Hantera data och ge råd om åtgärder

Genom att använda data och mätvärden kan vi hjälpa dig att bättre förstå dina medarbetare och identifiera områden som kan förbättras.

N

Driva projekt för att implementera eller förbättra HR-processer

Vi arbetar nära dig för att utveckla nya och innovativa arbetssätt som ökar dina kunskaper och färdigheter inom HR. Vårt mål är att hjälpa dig att bli självförsörjande inom HR så att du kan prestera utan vårt stöd.

Se en sammanfattning av detta erbjudande

HR on demand: HR Buddy

Är du ett litet företag med upp till 25 anställda?

HR-kompetens är nödvändig oberoende av företagets storlek, men den behövs inte alltid på heltid. Du kanske klarar av att hantera vissa HR-uppgifter på egen hand, men du behöver vägledning om vilka åtgärder du ska vidta och hur du ska prioritera dem.

Med vår HR on demand: HR Buddy får du tillgång till en erfaren HR-konsult som kan fungera som ett bollplank och en expert på arbetsrätt för att hjälpa dig att hantera HR-utmaningar. Du får den hjälp du behöver just nu för en liten månadsavgift.

Månatlig betalning

5000 SEK

En konsultationssession per månad

Tydlig vägledning om vilka åtgärder du ska vidta och vilka prioriteringar du ska göra utifrån dina nuvarande utmaningar och framtida mål inom HR.

Vad våra kunder säger

Recommended by har på ett fantastiskt sätt stöttat oss på Fast Travel Games. De har hjälpt oss med allt från kulturworkshops till personalfrågor. De har varit till stor hjälp för oss och vi ser fram emot att fortsätta arbeta med dem.

Oskar Burman

VD, Fast Travel Games