Att bygga broar till framgång: En workshop om människo-centrerad business

Öppna vägen till hållbar tillväxt och bli rekommenderad av dina medarbetare med den här halvdagsworkshopen. Vi dyker djupt ner i kärnprinciperna för affärsutveckling och medarbetarengagemang Våra expertledare kommer att guida dig genom en transformativ resa och hjälpa dig att definiera ditt nuvarande tillstånd, föreställa dig din önskade framtid och utarbeta en skräddarsydd handlingsplan för att överbrygga klyftan.

Under workshopen får du ovärderliga insikter och praktiska verktyg för att främja en kultur av framgång, engagemang och samarbete inom din organisation. Vi kommer att utforska strategier för att öka medarbetarnas tillfredsställelse, frigöra deras potential och anpassa deras insatser till dina affärsmål.

Vår workshop är utformad för att ge en personlig upplevelse. Vi är medvetna om att varje organisation har sina unika utmaningar och ambitioner. Genom att aktivt involvera dig i interaktiva övningar och gruppdiskussioner ser vi till att de lösningar och strategier som utvecklas är helt anpassade till dina specifika behov.

Vad du får

N

Hur du når din vision och dina mål

Vi hjälper dig att definiera både ditt nuvarande och framtida önskade tillstånd samt strategierna för att uppnå dem.

N

Tydliga åtgärder

Du kommer att få en tydlig och genomförbar plan som beskriver de nyckelområden som du ska fokusera på för att uppnå ditt önskade framtida tillstånd.

N

Tydliga prioriteringar

Du kommer att få en tydlig förståelse för hur du ska prioritera och vilka områden du ska fokusera på.

Vem är denna workshop till för: Ledarskapsteam och företagsgrundare.

Varaktighet: Halvdag (ca. 4 timmar)

Plats: Online eller på plats

Investering: 50 000 SEK

Om du har några frågor eller behöver ytterligare information, tveka inte att kontakta oss.