Har du läst vårt tidigare inlägg om hur du bygger en agil rekryteringsfunktion? Bra! Då är det dags att fortsätta vässa er rekryteringsprocess och förbättra er kandidatupplevelse!

För många rekryterare och rekryterande chefer, är det en självklarhet att TA eller HR ska vara en del av rekryterings- och beslutsprocessen när det kommer till framtida medarbetare. Trots att det ofta kan leda till onödigt långa ledtider och en sämre kandidatupplevelse.

För att ytterligare optimera din agila rekryteringsprocess, är det dags att jobba bort dig själv som operativ rekryterare och istället fokusera på att utbilda och coacha rekryterande team och chefer. På så sätt skapar du förutsättningar för att lämna över rekryterarpositionen till de med mest och bäst kunskap om den aktuella rollen. För vilka andra än det rekryterande teamet vet bättre hur teamet fungerar, vilka partners man har, vilken tech-stack som används och hur utmaningarna ser ut framåt? Samtidigt får du som rekryterare chans att lyfta blicken och designa en kandidatupplevelse i värdsklass!

Med självstyrande och agila rekryterinsgteam kan du istället frigöra tid för verkligt värdeskapande aktiviteter, som employer branding, inbound recruitment, mångfald och inkludering, samt andra typer av förbättringsarbeten för att driva en hållbar tillväxt!

Självorganiserande rekryteringsteam arbetar och utvecklas på egen hand samt fattar gemensamma beslut. Men hur skapar du rätt förutsättningar för engagemang och självorganisering? Här kommer lite tips för att komma igång:

  • Sätt upp tydliga riktlinjer. Vilka ska ingå i ett rekryterande team? Vem ska äga beslutet? Det är viktigt att det finns en plan, samtidigt som vi har en process som är flexibel. Teamet måste undvika beroende av specifika personer och kunna anpassa sig efter förändrade förutsättningar.
  • Utbilda ALLA som på något sätt kommer jobba med rekryteringen! När det rekryterande teamet besitter kunskap om kompetensbaserad rekrytering, bias och mångfald, objektiv feedback och vikten av en god kandidatupplevelse, har vi kommit en bra bit på vägen. Rekrytering är inte svårt… om man vet hur man ska göra!
  • Ta fram verktyg och mallar som stöttar er process och speglar er kultur/way of work, såsom kompetensbaserade intervjufrågor och bedömningskriterier.
  • En grundpelare för att lyckas är ett bra systemstöd (ATS). Ett bra systemstöd ska göra det enkelt att visualisera processen, dela feedback med teamet och kommunicera med kandidater.
  • Börja smått och stötta! Håll intervjuer tillsammans med teamet för att kunna ge feedback och stötta upp vid bedömning av kandidaten (och användandet av bedömningskriterier), till dess att de är bekväma att göra det själva.
  • Var lyhörd och ge rekryterande chef er det stöd de behöver, men lita på att de kan få jobbet gjort!

Arbetet med att skapa självorganiserande och agila rekryteringsteam har vi drivit hos Mojang Studios sen förra hösten, och det är fantastiskt att få fira små framgångar – t ex hur ett team självständigt börjar se fördelarna med att använda systemstödet. Vi har många intressanta diskussioner kring hur vi kan undvika bias och skapa mer mångfald, vilket har lett till ett större fokus på att skapa en bättre kandidatupplevelse. Men framförallt ser vi ett större engagemang när vi tar gemensamt ansvar för att hitta våra framtida kollegor!

 

Ida Utterström

Ida Utterström

HR-konsult

 

Ida är HR-konsult på Recommended by och jobbar med Talent Acquisition och HR på Mojang Studios. 

Har du frågor eller kommentarer om hur du kan driva agil HR i din rekryteringsprocess? Kontakta Ida på ida.utterstrom@recommendedby.se 

Share This