Recommended by har haft påhälsning av Jenny Gustafsson, Operativ chef på Ted & Gustaf och en stark förespråkare av mental hälsa och proffs på att bygga autonoma team. Jenny höll en blixt-workshop för oss på Recommended by inom ämnet ”Självledarskap”. Det blev en fantastisk stund på eftermiddagen där vi fick möjligheten att gå in i oss själva, få verktyg för att separera våra tankar och känslor och lära oss hur vi kan lyssna till information från fler delar av kroppen för att fatta bättre beslut i vardagen. Låter det flummigt? Inte alls, det är faktiskt biologi, och kunskap om hur vi fungerar kan ge oss värdefulla insikter i mötet med såväl oss själva som andra.  

Självledarskap är något vi pratar mycket om inom agil arbetsmetodik och bygger på idéen om att du behöver känna dig själv för att leda andra. Ämnet är stort och teorin tung därför var det fantastiskt att få en snabb överblick i ämnet och med hjälp av övningar och reflektion få uppslag till hur vi på Recommended by kan bli förebilder och coacha andra inom självledarskap.

Recommended by är stolta över att vara ett värderingsstyrt bolag, och vi jobbar för att alla ska ha rätt förutsättningar för personlig utveckling och lärande. Men vi behöver bli bättre på att konkretisera vilka aktiviteter vi faktiskt gör för att bädda för mental hälsa, och därmed skapa förutsättningar för självledarskap.

För att mobilisera verksamheten för ny teknologi och en föränderlig marknad behöver vi en ny typ av ledarskap som fokuserar på att mobilisera människorna i verksamheten. Vi behöver förstå att våra tankar, beteenden och beslut är baserade på historiska drömmar, erfarenheter, värderingar och mindset. Först när vi förstår det kan vi ändra våra tankar och vårt beteende för att fatta bättre beslut och nå våra drömmar genom medveten handling.

Vad tog vi med oss från eftermiddagen? 

  • Vi vill skapa en tillåtande arbetsmiljö och behöver fundera över hur vi skapar en miljö där varje medarbetare känner sig trygg att vara sig själv!
  • Vi hjälper varandra att skilja på känsla och tanke genom att…
  • …vi skapar andrum mellan känsla och tanke genom regelbundna reflektioner kring uppdrag, arbetssätt och våra gemensamma drömmar
  • Vi säkerställer att det finns samsyn kring förväntningar och ägandeskap – både internt och i uppdrag hos kund
  • Vi delar idéer och arbetssätt kontinuerligt, och eftersträvar att skapa en lärande organisation

På Recommended by har vi nu bättre verktyg för att sätta självledarskap i fokus, och se över att alla våra medarbetare har rätt förutsättningar för självledarskap – för i slutet på dagen kan vi bara förändra oss själva.

Vill du fördjupa dig i självledarskap och få hjälp att bygga autonoma team? Kontakta oss på Recommended by via charlie@recommendedby.se så kommer jag och Jenny förbi och hjälper er sätta igång!

Share This