När konkurrensen om de bästa talangerna hårdnar och kompetensförsörjningen blir allt mer affärskritisk gäller det att hitta nya vägar framåt.

För många bolag är en av de största utmaningarna med tillväxt att lyckas tillsätta rätt kompetens. Det är kandidatens marknad vilket kräver att bolagen jobbar på ett nytt sätt med rekrytering.

Nedan kommer handfasta tips på hur du kan förbättra och effektivisera din rekrytering genom att arbeta med så kallad RecOps. 

Den senaste tiden har termen RecOps, Recruitment Operations, blivit vanligare och är här för att stanna. Inom IT är uttrycket DevOps idag ett naturligt sätt att bedriva en optimerad verksamhet och inom försäljning talas det om termen SaleOps. Nu står alltså Talent Acquisition på tur, det vill säga RecOps.

I större organisationer arbetar oftast en Recruitment Operations Manager som definierar processer, effektiviserar organisationer genom att förse dem med data och analyser samt tar ett holistiskt affärsansvar för kompetensförsörjningen på både kort och lång sikt. 

RecOps innebär förenklat att kontinuerligt förbättra, utveckla och effektivisera rekryteringsfunktionen för att frigöra resurser för innovation. 

RecOps delas upp i tre delar:  

  1. Data och analys 
  2. Digitalisering och verktyg 
  3. Strategi och affär 

På vilket sätt hjälper det här dig att attrahera och rekrytera rätt talanger? 

Data och Analys 

Ett första steg är att få koll på din data och ta fram de viktigaste nyckeltalen. Genom att göra detta får du också en indikation på var du ska lägga dina resurser. Du kan även göra uppföljningar. 

Ett bra nyckeltal att inleda med är “time to hire”, vilket förenklat innebär tiden från att en kandidat kommer in i processen till dess kandidaten har signat. Här vill bolaget oftast att det ska gå så fort som möjligt och det finns mycket att vinna på att förbättra denna KPI. Den nya medarbetaren kommer snabbare på plats och det ger också en bättre kandidatupplevelse samt en billigare process. 

Digitalisering och verktyg 

När du har siffror på “time to hire” kan du analysera var i processen som de största utmaningarna finns och därmed definiera vad det är som gör att det tar så lång tid för att sedan åtgärda problemet. En vanlig flaskhals kan vara intervjubokning. Här kan företaget tappa många viktiga dagar och kandidater om det drar ut för mycket på tiden. Idag finns det ett flertal sätt att automatisera och digitalisera det här steget, vilket ofta lönar sig. Både kandidater och rekryterande chefer uppskattar tiden det sparar dem.

Strategi och affär  

Genom att automatisera intervjubokningen har du frigjort tid och resurser som nu kan satsas på värdeskapande aktiviteter, vilket kan variera beroende på vad just din organisation behöver. Det kan vara allt från att attrahera flera kandidater till att skapa en mer kvalitetssäkrad och effektiv process.  

Oavsett hur du jobbar med rekrytering finns det mycket att vinna på att applicera RecOps och få ett holistiskt synsätt för att arbeta med tillväxt. 

Börja med att titta på och analysera din rekryteringsprocess. Genom att ta fram data kan du lätt se var du möter utmaningar och vad du kan förbättra. Det kan vara allt från hur lång tid olika saker tar till hur kandidaterna upplever processen. Vissa steg kanske till och med kan strykas?

Låter detta svårt eller vill du ha vägledning? Kontakta oss på Recommended By för hjälp och vägledning.

Share This