Recommended by blir klimatpositiva via Removement

by | Feb 1, 2021 | Övrigt

Recommended by har, med hjälp av koldioxidnedtagning, blivit klimatpositiva. Efter att ha räknat ut företagets koldioxidavtryck har Recommended by köpt koldioxidnedtagning som motsvarar en större mängd än avtrycket. För oss på Recommended by är det viktigt att vara samhällsmedvetna och därför är det självklart för oss som företag att bli klimatpositiva.

Idag ser vi att allt fler företag och privatpersoner värnar om hållbarhetsfrågor och miljö – och vi på Recommended by är inget undantag. Vi har därför tagit ett för oss viktigt steg att göra vad vi kan för att påverka miljön i rätt riktning. Genom att räkna ut vårt koldioxidavtryck, och sedan köpa nedtagning av koldioxid från atmosfären motsvarande vårt avtryck +25 procent, har vi blivit klimatpositiva.

Koldioxidnedtagning skiljer sig från traditionell klimatkompensation, där man undviker utsläpp som orsakas av att man förbränner fossila bränslen, och istället ersätter dem med förnybar energi. Med koldioxidnedtagning tar man aktivt bort koldioxid som redan existerar i atmosfären för att sedan låsa in den i årtionden, århundraden eller ännu längre. Forskare är överens om att det inte räcker med att utsläppen går ner till noll, att ta ner den koldioxid som finns i atmosfären kommer vara avgörande.

Vi på Recommended by har tagit hjälp av Removement, och deras verifierade metoder för att ta ner koldioxid från luften och lagra den i jorden, för att uppnå en positiv inverkan på miljön.

– Sedan dag ett har det varit självklart för oss på Recommended by att bidra till ett bättre klimat. Det känns extra bra att vi inte bara blir klimatneutrala, utan också klimatpositiva, genom att vi köper koldioxidnedtagning som motsvarar en större mängd än vårt avtryck, säger Tove Oldebäck, vd för Recommended by.

För frågor kontakta vd Tove Oldebäck på tove@recommendedby.se

 

Share This