PI planering

by | Nov 5, 2017 | Uppdrag

I SAFe arbetar det agila leveranståget i en rytm som kallas Program Increment (PI).  En PI är en period om 5 sprintar (en sprint är vanligtvis 2 veckor lång) och precis som vi har sprintplanering i början av varje sprint har vi inför starten av en PI en PI-planering.

PI planeringen är en 2 dagars session där vi samlar samtliga leveransteam i tåget på samma ställe tillsammans med tågledningen (RTE, CPO/Programledning och Systemarkitekt) och relevanta intressenter. Det primära målet med PI planeringen är att teamen hanterar de features som har förberetts till planeringen, de som har högst prioritet i backlogen, genom att bryta ner dem i User Stories samt reda ut frågetecken och beroenden, både interna och externa.

PI planering är väldigt roligt aktivitet som är mycket intensiv, speciellt för den som är där i rollen som Scrum master och har uppgifter under PI planeringen som inkluderar att hjälpa teamet och produktägaren med att 

  • behålla fokus
  • ha diskussioner på rätt nivå
  • MoSCoW prioritering
  • identifiera risker och beroenden
  • hantera beroenden från övriga team
  • samt identifierar PI objectives (mål) som teamet jobbar för att uppfylla under PI:n
  • hantera frånvaro

Det är som sagt två väldigt intensiva dagar, i någon form av kontrollerat kaos, men de är roliga för att det är högt fokus på samarbete både inom och mellan team samt mellan team och intressenter. Med ett team som är distribuerat i olika länder är PI planeringen, som är ett av få tillfällen då hela teamet kan samlas, ovärderlig för att bygga teamkänsla och få samförstånd i hela teamet. När ens team är relativt nystartat, för mitt team har vi precis genomfört deras andra PI planering, är det också roligt att se hur mycket de har förbättrats sedan förra PI planeringen.

När PI planeringen är klar finns det en planeringen för de kommande 5 sprintarna med leverans av features och beroenden (illustrerade genom de röda trådarna).

Scaled Agile Framework (SAFe)

SAFe är ett ramverk för att implementera ett agilt arbetssätt från team- till portföljnivå. Hela ramverket, med förklaringar för varje del, finns publikt tillgängligt och gratis på www.scaledagileframework.com

Share This