”Dataspelsbranschen har vuxit explosivt det senaste decenniet, både vad gäller omsättning och sysselsättning. Men i takt med en ökad tillväxt ställs stora krav på att växa hållbart. Paradox Interactive tog hjälp av Recommended by för att kunna rekrytera smart och för att ta fram en strategi för kompetensbaserad rekrytering.

Martin Kullberg, Head of Talent Acquisition på Paradox Interactive, har varit på Paradox de senaste fem åren. Tillväxten har varit stark och antalet anställda har ökat från 150 medarbetare till drygt 600 globalt under tiden han varit där. En utmaning inom spelutveckling generellt handlar om att kunna planera tillväxten på lång sikt. Paradox övervägde att istället för att rekrytera istället ta in en konsult, så kom man i kontakt med Recommended by:

Vi kom i kontakt med Recommended by genom att vi la ut en annons på Facebook. Efter ett första möte kände vi snabbt att vi var en bra match. Vi befann oss i ett skede där vi behövde jobba med strukturer och processer. Vi behövde också höja kompetensnivån internt bland cheferna. Vi hade en hög volym och belastning på rekryteringarna och behövde en partner som kunde ta ägarskap över hela processen, vilket Recommended by gjorde med bravur.

“Recommended by har utmanat våra processer och strukturer,
det har varit otroligt viktigt för oss”

Recommended by har varit hos Paradox Interactive under två perioder. För Martin har samarbetet varit mycket fruktsamt och han beskriver framförallt ett par olika punkter där han känner att Recommended by verkligen gjort skillnad:

Mångfald har alltid varit en viktig fråga för mig, men Recommended by kunde sätta ett helt nytt ljus på mångfaldsfrågan hos oss. Detta kunde ta sig uttryck dels i enskilda processer, men också mer övergripande i hur vi skulle tänka kring frågan rent generellt. Vi har alltid haft en strategi att rekrytera till exempel fler kvinnor, men det har inte omsatts i handling förrän samarbetet med Recommended by initierades. Recommended by har utmanat våra processer och strukturer, det har varit otroligt viktigt för oss. De har också sett över vår kulturintervju för att säkerställa att vi tittat på rätt saker, som beteenden snarare än fritidsintressen hos våra kandidater. 

Tove Oldebäck är en av Recommended by:s grundare och kom till Paradox 2017, just som de stod inför en omfattande tillväxtresa:

Man saknade en tydlig strategi för att implementera kompetensbaserad rekrytering samt en plan för hur man skulle inkludera mångfald i rekryteringsprocessen. Tillsammans med Martin utvecklade vi processer för hållbar tillväxt för att kunna tillhandahålla organisationen den kompetens de efterfrågade.

”Rekryterat imponerande många”

Enligt Martin har du som rekryterande chef alltid dina fördomar som du tar med i en process. Ofta tänker du inte på dem själv. Han tycker att Recommended by fångat in denna problematik vilket utvecklat Paradox:

Med hjälp av Recommended by har vi höjt oss ordentligt när det kommer till att problematisera kring hur vi kan välja att inte ta med oss fördomar in i rekryteringsprocessen. Vi har fått verktyg att kunna ställa rätt frågor, till exempel hur vi ska rekrytera och varför. De har också hjälpt oss ta fram en utbildning som vi kört tillsammans med våra chefer. Förutom det mer strategiska har de också hjälpt oss skriva attraktiva annonser. Detta för att kunna skriva mer inkluderande annonser som inte enkom riktar sig till en typ av målgrupp. Återigen, vi har fått verktyg att verkligen tänka på mångfald utifrån ett perspektiv som vi inte tidigare haft. 

Vill du få inspiration och konkreta tips om hur du kan bygga en inkluderande rekryteringsfunktion?

Kolla in vår YouTube kanal där vår konsult Carin Ewald delar med sig av några insights: https://rcmnd.by/diversity_recruitment

Share This