Har ni kaffe, frukt och toalett som förmåner i ert EVP? Då är det dags att ta ett krafttag och uppdatera ert medarbetarlöfte – men sätt inte ledningsgruppen i en workshop utan våga fråga anställda, kandidater och kunder om er kultur och vad som uppfattas som bra eller mindre bra erbjudanden.

EVP står för Employee Value Proposition och handlar om vad ert bolag erbjuder era anställda. Till skillnad från t ex ditt Employer Brand så är ditt EVP en process du har full kontroll över; du kan kontinuerligt pulsmäta vad dina anställda finner attraktivt med att arbeta för just er, och utveckla det som saknas.

Det finns ett antal principer att förhålla sig till när vi definierar ett EVP:

  • Erbjudandet ska anses attraktivt (att det finns toalett och kaffemaskin på kontoret är exempel på ett icke-erbjudande)
  • Erbjudandet ska vara unikt (vi erbjuder t ex naturaförmån utöver friskvårdsbidrag, dvs alla konsulter får ett Sats-kort vid start)
  • Erbjudandet ska vara sant (pratar vi om hållbarhet och miljö bör vi inte bjuda alla anställda på utlandskonferens två gånger per år)
  • Erbjudandet ska vara relevant för de kandidater och medarbetare du definierat som målgrupp 

På Recommended by startade vi vår egen resa att ta fram ett EVP hösten 2019 när vi gjorde ett internt jobb med att definiera vår kultur, och hur vi ville positionera oss på konsultmarknaden. När vi börjar arbetet med att se över vår egen EVP så ser det ut såhär på karriärssidan – inte särskilt unikt och lite andefattigt i meningen att det inte representerar Recommended by.

 

Nej, vårt eget EVP behövde sannerligen ses över! Så hur såg det ut när vi på Recommended by grottade ner oss i vår organisation och började jobba fram vårt erbjudande? Under en helg på Ekerö ställde vi oss ett antal frågor; Vilka vill vi vara? Vilka vill vi INTE vara? Hur vill vi att våra kunder ska se på oss? Hur tar vi ansvar och ägandeskap?

Bild från motsats-workshop

Vi genomförde en motsats-workshop där vi utifrån tidigare erfarenheter kom fram till vad vi INTE vill att Recommended by ska vara och hur det INTE ska drivas. Utifrån vår anti-tes var det lätt att identifiera en drös med positiva egenskaper vi vill stå för.

Vi gjorde även en övning där vi satte oss i våra kunders skor, och tog fram ett antal påståenden som vi vill förknippas med när vi lämnar ett uppdrag – vad vill vi att våra kunder säger om oss?

Bild från workshop - Vad våra kunder säger om oss
Workshop om ägandeskap

Vi är ett mindre konsultbolag, därmed blir ägandeskap en viktig grundpelare för att skapa engagemang och framförallt tillit. Både internt och hos kund! Därför definierade vi ägandeskap, vad det innebär för oss och när vi kan lämna ifrån oss ägandeskapet till en kollega eller kund.

Helgen resulterade i ett antal värderingar/påståenden om önskvärda beteenden som vi använder i alltifrån vår rekrytering, försäljning och givetvis i våra uppdrag. Utifrån arbetet på Ekerö tog vi även fram riktlinjer för hur vi tar oss an olika utmaningar hos våra kunder, Recommended bys arbetsmetodik. Att prata om önskvärda beteenden och arbetsmetoder passar ofta bättre ute hos våra kunder än att använda best practice. Det ena utesluter inte det andra men vi vill skapa en trygghet för våra konsulter att våga ta sig an nya utmaningar tillsammans med kunden (se vårt inlägg om Agil HR).

När vi på Recommended by har definierat vår värdegrund (som ska vägleda oss i vårt dagliga arbete), våra attribut (egenskaper vi utvärderar i vår rekryteringsprocess) och vår arbetsmetodik (hur vi tar oss an våra uppdrag) så kan vi lättare identifiera vårt EVP (se värdegrund och EVP längre ner). Till vår hjälp så utgick vi från fem områden och ställde oss frågor kopplade till varje område:

  • Förmåner, exempelvis friskvårdsbidrag, semesterdagar, pension och flexibla arbetstider. Vad erbjuder vi utöver lön? Vilken målgrupp vill vi attrahera med erbjudandet? Vad är viktigt för målgruppen?
  • Arbetet, värden som work/life balance, typ av kunder och uppdrag. Vad har vi för kunder/uppdrag? Hur ser vi på arbetade timmar, effektivitet?
  • Organisationen, profil och positionering på marknaden kan hjälpa till att attrahera potentiella kollegor som delar vår värdegrund. Vad är vårt bolags erbjudande? Vad har vi för kompetens? Hur skiljer vi oss från andra bolag?
  • Utveckling, såsom kompetensdelning, utbildning och karriär. Erbjuder vi kompetensutveckling? Hur ser den ut? Hur ser vi på utbildning/fortbildning? Vad finns det för möjligheter hos oss?
  • Kultur, är vår företags kollektiva själ och outtalade normer och värderingar som vi förhåller oss till i mötet med varandra. Vilka beteenden uppmuntrar vi? Vilken typ av ledarskap eftersträvar vi? Hur ser vi på samhörighet?

Arbetet kokade ner i ett uppdaterat EVP (bild till höger nedan), där vi prioriterade ett antal löften som vi valt att kommunicera ut på vår karriärssida. Men vi är såklart inte klara där! Nästa steg för oss är att genom storytelling exemplifiera vårt medarbetarlöfte genom konsultporträtt, kundcase och andra artiklar där vi djupdyker i vardagen som konsult på Recommended by. Så stay tuned, den här resan har bara börjat!

Charlie Bjurström

Charlie Bjurström

HR-konsult

Charlie är HR-konsult på Recommended by och stöttar våra kunder i projekt inom Talent Management, Talent Acquisition och Workforce Planning.

Behöver du inspiration, pepp eller vägledning i ditt HR-arbete? Kontakta Charlie på charlie@recommendedby.se så bjuder hon på kaffe och och en diskussion om vad du kan göra i er organisation för hållbar tillväxt. 

Share This