HR as a Service gör kvalificerat HR-arbete tillgängligt för fler

av | dec 8, 2020 | Agile, Övrigt

Charlie Bjurström, verksamhetsutvecklare och HR-konsult på Recommended by har en tydlig vision om hur man kan bygga hållbara organisationer med fokus på människa, miljö och lönsamhet. Genom tjänsten HR as a Service hoppas hon kunna utmana synen på ledarskap och stötta bolag med begränsade resurser.

Att i en stressig och föränderlig tillvaro med begränsade resurser säkerställa att företaget lägger tid på rätt saker är utmanande. När är det egentligen läge för att investera i en HR-funktion? Helst redan från start är svaret på den frågan om du frågar Charlie, för att ge ditt bolag bästa förutsättningar att växa hållbart långsiktigt. 

Hela idén till HR as a Service föddes när vi insåg hur sårbara små till medelstora bolag är i avsaknad av HR-stöd. Ofta finns ingen HR-funktion överhuvudtaget eller så sköter en annan funktion HR vid sidan av sina huvudsakliga uppgifter. För att uppnå hållbar tillväxt och tackla utmaningar längs vägen är dock kvalificerat stöd redan från start ovärderligt. Små till medelstora bolag behöver sällan en heltidslösning och med HR as a Service vill Recommended by sänka tröskeln för nystartade bolag att tidigt ta in stöd för att sätta strukturer för ledarskap, kultur, värderingar och beteenden från början, förklarar Charlie. 

HR as a Service paketeras utifrån vilken fas bolaget befinner sig i, exempelvis tillväxtresa eller omställning, och affärsmodellen är att likna vid en prenumeration av HR-tjänster. Tack vare sitt stora nätverk kan Recommended by erbjuda ett team av konsulter vars erfarenheter täcker hela HR-spannet från rekrytering och onboarding till employer branding, ledarskapsstöd och upphandling av systemstöd.

 

Nyckeln till hållbar tillväxt

Ett holistiskt perspektiv där man sätter både människa, miljö och lönsamhet i fokus är nyckeln till hållbar tillväxt menar Charlie. För att lyckas med det behöver man först analysera vilka beteenden som är viktiga. Exempelvis tillit, transparens, tydlig kommunikation och feedback. Därefter behöver man sätta upp strukturer som fostrar det önskade beteendet vilket kräver förståelse för kopplingen däremellan.

Inom många organisationer finns processer utan vidare reflektion över det faktiska värdet. Att ta hjälp utanför organisationen har sina fördelar. Som extern part med perspektiv utifrån kan det vara lättare att se vad som behöver göras och inte minst våga ställa de frågor som utmanar normer och satta strukturer.

 

Agil HR – ingenting nytt men högaktuellt

Ökad konkurrens på marknaden och en föränderlig värld ställer krav på innovation även när vi upplever att det inte finns tid. Agila arbetssätt är ingenting nytt men mer aktuellt än någonsin på en utmanande marknad i ständig förändring. 

Recommended by jobbar med agil HR. Det gäller att acceptera att vi aldrig vet vad som väntar och anpassa oss efter den verkligheten, förklarar Charlie och fortsätter: Den agila metoden handlar dels om struktur, dels om mindset. Det ska finnas en trygghet i att våga ifrågasätta vilka aktiviteter som skapar faktiskt värde och att våga misslyckas för att lära sig därigenom. Vi behöver även ta oss tid att tillsammans som organisation reflektera över vad vi kan lära oss av våra tidigare releaser och vara ödmjuka om att lösningar som fungerade igår inte nödvändigtvis hjälper oss idag.


HR som en självklar funktion i framtidens ledningsgrupper

I dagsläget ses fortfarande många HR-specialister som ett organisationsstöd och en administrativ funktion snarare än som strategisk partner. Det finns en lång väg kvar att gå innan yrkesgruppen får jobba på den nivå och sitta i de forum där de gör störst skillnad men årets händelser har i varje fall fått fler organisationer att ställa om. Både i form av att ta sig an ett agilt arbetssätt och genom att ha fått insikt i att det inte räcker med en medarbetarundersökning per år för att säkerställa välmående bland sina anställda.

I sviterna av corona hoppas jag på att HR kommer göra samma resa som många ekonomifunktioner gjorde efter finanskrisen; Det vill säga få en mer central roll i organisationen och ta en självklar plats i ledningsgruppen som strategisk partner för hur vi designar ledarskap och organisation, avslutar Charlie.

 

0 kommentarer

Charlie Bjurström

Charlie Bjurström

COO / HR konsult

Charlie är COO och HR konsult på Recommended by. Charlie stöttar våra kunder att designa och bygga hållbara organisationer med agila arbetsmetoder.

HR as a Service fungerar som ett abonnemang av HR-tjänster och beroende av vilken fas er organisation är i (tillväxt, omställning, effektivisering, förändring) så skräddarsyr vi HR-stöd för er. 

Kontakta oss på hej@recommendedby.se om du vill veta mer om HR as a Service

Share This