Större behov av en agil HR-funktion, fortsatt hemarbete och mer artificiell intelligens i rekryteringsprocessen. Det är några av de trender inom HR vi kommer att se mer av under 2021.

Det har varit ett minst sagt annorlunda 2020. Nu har vi tagit oss en bit in i 2021 – och vi på Recommended by ser redan ett antal trender inom HR som vi troligtvis kommer att se mer av under året.

1. Större behov av flexibilitet

En osäker marknad där förutsättningarna förändras snabbt och där företag konstant måste anpassa sig till allt från digitaliseringens snabba framfart till marknadens nyck – det leder till ett större behov av flexibilitet hos företagen. Det som fungerar bra nu är inte nödvändigtvis det som fungerar bra om några månader. Det gäller även inom HR vilket gör att HR-team 2021 behöver vara agila och snabbt kunna ställa om efter en föränderlig marknad och företagets behov.

2. Hemmajobb är här för att stanna

Andelen svenskar som arbetade hemifrån ökade från två till tjugotre procent förra året. Åttiotre procent av de som jobbade hemma under fjolåret tyckte att det fungerade bra, visar Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet. Hemmajobb är här för att stanna och fortsätter därmed vara en fråga för HR. Arbetsmiljöfrågor och frågan om hur man skapar starka team trots att man inte träffas fysiskt är två utmaningar som HR och organisationer ställs inför. 

3. Anställningsprocess och onboarding på distans

I och med att många företag fortsätter att arbeta på distans under 2021 innebär det en fortsatt utmaning för HR när nyanställda ska välkomnas till arbetsplatsen. Många företag sköter hela eller delar av anställningsprocessen och onboardingen på distans. För HR kommer det därav bli viktigt att ta lärdom av hur rekrytering och onboarding på distans har upplevts av de som anställdes under fjolåret – och i sin tur fortsätta utveckla den digitala medarbetare upplevelsen. 

4. AI:s roll inom rekrytering växer

Artificiell intelligens har fått en allt större roll i rekryteringsprocessen, en utveckling vi ser kommer fortsätta under 2021 och under flera år framöver. För många HR-team kommer utvecklingen leda till att arbetsuppgifterna förändras, i och med att AI optimerar och automatiserar delar av rekryteringsprocessen. Det kan frigöra tid för rekryterare – som istället kan lägga mer tid och fokus på de personliga mötena. AI innebär också en möjlighet att skapa en mer diversifierad rekryteringsprocess, där kandidatupplevelsen är i fokus.

Share This