Första sprinten med det nya teamet är avklarad. På grund av PI-planeringen blir den två dagar kortare än de övriga och med ett team som är helt nya inom agile (där vi dessutom hade en frånvaro på 86% under sprinten på grund av semestrar och lokala projekt som ännu ej ingår i tåget) kändes den ännu kortare.

Teamet har haft en väldigt bra inställning och vilja att anamma detta arbetssätt, men denna sprint har inte på något sätt varit smärtfri. Utmaningar har funnits, och finns fortfarande, både i processen, med verktygen och inte minst att teamet är så geografiskt utspritt som det är.

Processen

Utmaningarna i processen har märkt tydligast i att få teamet att greppa story points för estimering, att skriva user stories som levererar värde och inte är enligt vattenfall samt avsaknaden av en Definition of Done och Ways of Working.

User stories

Problemet med att skriva korrekta user stories kommer från att många av de features som har skapats även de följer vattenfall, dvs. först analys, sedan implementation, test och dokumentation. Målet med en user story är att den ska vara formulerad så att när den är utförd ska det ha levererats ett värde, en bit funktionalitet som går att använda.

Att utbilda och hjälpa teamen, inklusive managementteamet, i att bryta ner initiativ till features och features till user storys är ett arbete som vi som scrum masters och agila coacher har framför oss. 

Bra tips om att bryta ner arbete i user stories finns i denna bloggpost.

How to Split a User Story

Story points

Story points är ett relativt mått vi använder för att uppskatta det arbete som krävs för att leverera en user story. Det är ett mått som inkorporerar flera variabler som tid, risk, osäkerhet, komplexitet och till och med hur motiverat teamet är att lösa en uppgift. Den stora utmaningen i story point är att få teammedlemmar att sluta tänka enbart i tid när de ska uppskatta vänden arbete som krävs för att utföra en user story.

Definition of Done (DoD)

Definition of Done är en samling steg som ska vara utförda för att något ska anses vara klart. Det finns på olika nivåer, för tasks, user stories och features. Nyttan med DoD är att alla har en samsyn i vad som krävs för att en task, en user story eller en feature ska anses vara klar och kunna stängas. DoD är ett levande dokument som ska uppdateras när teamet känner att det behövs.

Ways of Working (WoW)

Ways of Working är ett dokument där teamet enas om vad som är viktigt i hur de arbetar. Det kan vara allt från att man inte stör någon som har hörlurar på sig till vad som förväntas av en teammedlem som ska vara ledig i form av överlämning och dokumentation. Tanken med en WoW är att de största smärtorna ska adresseras så att teamet kan samarbeta så glädjefyllt som möjligt utan att det uppstår oklarheter som skapar konflikter.

Verktyg

När det kommer till verktygen är det, som jag beskrev i tidigare inlägg, en stor organisation som har mycket byråkrati. För att få tillgång till Jira och Confluence har krävs det att man öppnar tre ärenden där varje enskilt ärende ska godkännas av line manager, applikationsägare och i vissa fall säkerhetsavdelningen. Även med tillgång till en steg för steg manual tog det nästan två veckor att få den behörighet som behövdes för att kunna komma åt Jira och Confluence.

Att hitta ett chattprogram som samtliga medlemmar i teamet hade tillgång till var heller inte det enklaste, men efter att ha provat några olika löste det sig med att även det av bolagen i koncernen med högst säkerhetskrav tillät Google Hangouts.

Den telefonkonferensbrygga som användes för daily standup under första sprinten har vi nu lyckats ersätta med ett fullständigt WebEx möte, något som min telefonräkning tackar för, att ringa till Nederländerna 15 min om dagen visade sig tydligt när räkningen kom.

Ett av de verktygsproblem som återstår är att hitta en bra lösning för att kunna göra ett Retrospectiv där varje medlem ska kunna skriva post-it lappar digitalt som det sedan ska gå att utföra dotmocracy (votering där varje medlem får ett begränsat antal röster) på. Det skulle även vara trevligt om vi kunde öppna upp Jira och Confluence så att det ej krävs VPN för att nå dem, men det är nog en utopia som kommer vara omöjlig att uppnå.

Förhoppningsvis kommer det lite bra tips på digitala verktyg i nästa inlägg.

Scaled Agile Framework (SAFe)

SAFe är ett ramverk för att implementera ett agilt arbetssätt från team- till portföljnivå. Hela ramverket, med förklaringar för varje del, finns publikt tillgängligt och gratis på www.scaledagileframework.com

Share This