Oavsett hur din organisation påverkats av pandemin, så har vi alla i någon mån berörts av Corona. En sjuk vän, inställda resor, ändrade semesterplaner, stängda skolor och arbetsplatser. Ovissheten har legat som ett svart moln över Sverige, och att planera hösten har varit omöjligt. Corona kommer troligtvis vara den mest kännetecknande historiska händelsen på många år framöver, och vi är utan tvekan alla mer eller mindre drabbade av krisen. I en kris genomgår organisationer i regel tre faser; Reaktion, Återhämtning och slutligen Utveckling.

Reaktion. I den första fasen – reaktionsfasen – hanterar man den aktuella situationen här och nu och försöker hantera krisen på olika sätt. Under våren har många företag dragit i handbromsen och snabbt behövt agera genom uppsägningar, korttidspermitteringar, och investeringar, rekryteringar och andra initiativ för tillväxt har pausats. Fokus har varit att säkerställa en säker arbetsplats för medarbetare och kunder, hålla motivationen hög trots distansarbete och att skapa en känsla av mening snarare än att förvänta sig några direkta prestationer.  

Återhämtning. I den andra fasen – återhämtningsfasen – har man lämnat den reaktiva fasen, och läget känns inte längre akut. Man kanske har reflekterat över sitt tjänste- eller produkterbjudande och anpassat sig till en ny marknad. För bolag som varit beroende av fysiska möten eller som verkat på en hårt drabbad marknad är det kanske inte möjligt att komma vidare till återhämtningsfasen.

Utveckling. I den tredje fasen – utvecklingsfasen – finns det en tydlig riktning för bolaget och man kan nu börja arbetet med att ta fram nya arbetssätt och metoder för att kunna leverera enligt de nya förutsättningarna.

Genom att förstå vart er organisation befinner sig i krisens olika faser kan vi som jobbar inom HR vara ett bättre stöd för organisationen, men framförallt kan vi se över hur vi kan designa en ny typ av organisation. En organisation som ser förändring som något konstant, där anpassning till förändringar och ett agilt mindset är normen.

När vi nu befinner oss i det “nya normala” har många organisationer en fantastisk möjlighet att se över sitt erbjudande, sin produkt och sina arbetssätt. Det värsta har redan hänt, och när vi kan hitta lugnet i det kan vi ta nästa steg och ta tillfället i akt att se över vår organisation och dess mobilitet och flexibilitet. De bolag som redan börjat ställa om till eller som redan arbetar enligt en agil arbetsmetodik har i regel lättare att acceptera det nya normala.

Nedan har vi listat några tips på vad ni kan göra för att börja säkra en anpassningsbar och agil organisation:

  • Skrota flerårsplaner och årshjul… Det nya normala är inte att skapa långsiktiga strategier – det är istället att bygga en lärande organisation som är rustad för att hantera förändringar och som är designad för att lära nytt och ställa om. Det vi vet allt om idag kan vara helt oväsentligt imorgon.

  • Jobba datadrivet – i alla delar av organisationen! Ta beslut baserat på data och framförallt se till att ni delar data och know-how.

  • Kunden och värdeskapande i fokus. I en agil organisation samlar vi kontinuerligt in feedback från kunder och interna stakeholders för att säkerställa att vi utvecklar vårt erbjudande samtidigt som vi levererar värde.

  • Delegera beslutsfattandet! Designa en organisation där beslutsfattandet inte tillhör ett fåtal personer i högsta ledningen – delegera istället beslutsfattande till den med mest information för att snabbare komma framåt och för mer träffsäkra beslut.

  • HR som affärsstöd! HR behöver fungera som en möjliggörare eller katalysator för att organisationen ska komma framåt och inte fastna i byråkrati eller komplicerade processer. Förenkla och våga ta bort det som inte adderar värde.

  • Uppmuntra en lärande organisation. I en agil organisation står transparens och kommunikation i fokus för att alla ska känna sig trygga att lära och lära om. Om du är lead – kontrollera mindre, möjliggör mer! Du behöver vara ärlig med att du inte sitter på alla svar (ingen gör ju det i den här situationen!). Involvera medarbetare i arbetet framåt. Ställ frågor som “Vad gör vi om/när detta händer igen?”, “Vad lärde vi oss av detta?”, “Hur kan vi agera snabbare nästa gång?” och “Vad kan vi förändra?”

 

 

Karin Pihl

Karin Pihl

Agil HR konsult

 

Karin Pihl är agil HR-konsult på Recommended by med lång erfarenhet från HR och HRs roll i såväl tillväxt som omställning. Vill du veta mer om agil HR och hur du som jobbar med HR eller ledarskap kan ställa om och skapa mer värde både för organisationen och för era medarbetare? Kontakta Karin på karin.pihl@recommendedby.se

Share This