RecOps – effektiv rekrytering

RecOps – effektiv rekrytering

När konkurrensen om de bästa talangerna hårdnar och kompetensförsörjningen blir allt mer affärskritisk gäller det att hitta nya vägar framåt. För många bolag är en av de största utmaningarna med tillväxt att lyckas tillsätta rätt kompetens. Det är kandidatens marknad...