Recommended by blir klimatpositiva via Removement

Recommended by blir klimatpositiva via Removement

Recommended by har, med hjälp av koldioxidnedtagning, blivit klimatpositiva. Efter att ha räknat ut företagets koldioxidavtryck har Recommended by köpt koldioxidnedtagning som motsvarar en större mängd än avtrycket. För oss på Recommended by är det viktigt att vara...
Agil HR Meetup – Agil Talent Acquisition

Agil HR Meetup – Agil Talent Acquisition

Recommended by bjöd i April in till en remote meetup för att gå igenom fördelarna med ett agilt angreppsätt i en rekryteringsprocess. I meetupen gick vi igenom om en del praktiska tillvägagångssätt från den agila verktygslådan och gav tips på hur du som jobbar inom HR...