Agil HR Meetup – Agil Talent Acquisition

Agil HR Meetup – Agil Talent Acquisition

Recommended by bjöd i April in till en remote meetup för att gå igenom fördelarna med ett agilt angreppsätt i en rekryteringsprocess. I meetupen gick vi igenom om en del praktiska tillvägagångssätt från den agila verktygslådan och gav tips på hur du som jobbar inom HR...
Att bygga en rekryteringsfunktion… agilt!

Att bygga en rekryteringsfunktion… agilt!

Det kommer inte som en nyhet att det sedan en tid är kandidaternas marknad och att organisationer måste anpassa sig efter en miljö i ständig förändring för att skapa tillväxt. Men hur skapar företag bästa möjliga förutsättningar för att i en omvärld i ständig rörelse...
AI ❤️ HR

AI ❤️ HR

För ett par veckor sedan medverkade Recommended by på ett frukost-seminarium om HR’s roll i AI revolutionen signerat våra branschkollegor Know a Talent. Kontentan av samtalet var att mycket av digitaliseringen och optimeringen av våra processer börjar med HRs egna...