Recommended by blir klimatpositiva via Removement

Recommended by blir klimatpositiva via Removement

Recommended by har, med hjälp av koldioxidnedtagning, blivit klimatpositiva. Efter att ha räknat ut företagets koldioxidavtryck har Recommended by köpt koldioxidnedtagning som motsvarar en större mängd än avtrycket. För oss på Recommended by är det viktigt att vara...