Agil konsultupphandling

Agil konsultupphandling

Agil konsultupphandling – hur kan HR möjliggöra en effektivare Workforce Planning OCH skapa fler ambassadörer på marknaden? Stockholms arbetsmarknad står inför en av vår tids största utmaningar när fler och fler specialister väljer att gigga istället för att ta en...
Att bygga en rekryteringsfunktion… agilt!

Att bygga en rekryteringsfunktion… agilt!

Det kommer inte som en nyhet att det sedan en tid är kandidaternas marknad och att organisationer måste anpassa sig efter en miljö i ständig förändring för att skapa tillväxt. Men hur skapar företag bästa möjliga förutsättningar för att i en omvärld i ständig rörelse...