Recommended by har anmält sig till höstens upplaga av Breakit Impact Challenge! Vi tycker det är viktigt att ta ställning i klimatfrågan, och ser det som värdefullt att få hjälp med att ifrågasätta vårt beteende internt och förstå vad våra vanor har för påverkan på miljön. Utmaningen går väl i linje med vår tro på hållbarhet, och vi eftersträvar alltid att vara ett stöd för våra kunder att ändra sitt beteende för att vi alla ska göra det vi kan för att lämna över en bättre värld till våra barn.

Och så gillar vi utmaningar… let’s go!

Första veckan på utmaningen, och Recommended by börjar i uppförsbacke. När det gäller resor internt är vi alla bra på att åka kommunalt till och från kund. De flesta av våra kunder sitter centralt, så det är lätt att ställa bilen. Vår senaste konferens höll vi strax utanför Stockholm, på en klimatsmart anläggning. Men. Det här med taxi. Vi åker mycket taxi. Det spar enormt med tid mellan kundmöten och intervjuer på dagtid, så vi har haft svårt att motivera oss själva att få ner det. Med det sagt så kommer här några handfasta tips för att få oss att ändra våra vanor:

  • Vi ska peppa varann internt för att välja att åka kommunalt till jobbet
  • Vi ska uppmuntra varann till alternativ till taxi mellan möten
  • Vi ska planera in extra restid, och låta det ta tid! Ta en promenad och passa på att njut av frisk luft och kom till möten med fräscha tankar.
  • Vi ska agera föredömen hos våra kunder, istället för “WOW ska ni flyga ner hela bolaget till Dubai”, ska vi säga “VA? Varför tar ni inte en lokal kursgård njuter av Sverige?”

Och för dig som är nyfiken så kommer här Recommended bys egen resepolicy:

Recommended bys resepolicy är till för att hjälpa våra medarbetare ta ansvar för ett klimatsmart resande.

Att tänka på när vi planerar våra resor till vardags:

  • Planera in extra restid och ta dig kollektivt, gå eller cykla mellan möten
  • Vid bil/taxi-resor samåker vi i högsta möjliga mån
  • Vi bokar miljöbilar alternativt små bilar när vi åker taxi

Recommended by värderar kompetensdelning högt, och när våra medarbetare träffas på informella eller formella tillställningar eftersträvar vi att träffarna äger rum där det finns goda kommunikationsmöjligheter att ta sig med så lite miljöpåverkan som möjligt. Träffarna ska även arrangeras med minsta möjliga påverkan på miljö/natur.

Recommended by uppmuntrar att alla medarbetare tar sig till och från kontoret klimatsmart. Vi uppmuntrar därför varandra att ställa bilen och ta alternativa färdmedel, och säkerställer att det finns möjlighet till dusch och ombyte när vi cyklar.

Recommended by arbetar aktivt för att påverka sina kunder att ta klimatsmarta beslut, och våra medarbetare agerar förebilder genom att efterleva resepolicyn och informera kunder och andra intressenter om att resa klimatsmart.

Recommended by är kollektivt ansvariga att efterleva det som står i policyn, samt att uppdatera den vid behov

 

 

Vilket bolag vill vi själva vara?

Följ Recommended bys egen tillväxtresa här på bloggen! Och vill du veta hur Recommended by kan hjälpa er att optimera värdeströmmar och bli den bästa versionen av er själva – kontakta Charlie Bjurström på charlie@recommendedby.se eller 076-002 49 44.

Share This