Det kommer inte som en nyhet att det sedan en tid är kandidaternas marknad och att organisationer måste anpassa sig efter en miljö i ständig förändring för att skapa tillväxt. Men hur skapar företag bästa möjliga förutsättningar för att i en omvärld i ständig rörelse skapa positiva resultat i sin tillväxtresa och de kritiska kompetensbehov som ligger till grund för bolagets fortsatta konkurrenskraft?  

Recommended by förespråkar att vi vågar rändra vårt synsätt, snabba på våra processer, och inser att människor och interaktioner är viktigare än att följa rekryteringsprocesser som alltför ofta ligger till grund för långa och tröga ledtider, och därmed en usel kandidatupplevelse. Agil rekrytering handlar om att utveckla snabba, hållbara och mer träffsäkra rekryteringsprocesser med nöjdare kandidater – inkluderat den majoritet av sökande som inte kommer få jobbet!   

I en agil rekryteringsprocess förbättrar vi möjligheten att ringa in rätt kompetenser som efterfrågas i organisationen, och ibland för en specifik roll. Detta möjliggörs genom tvärfunktionella rekryteringsteam, som kontinuerligt hjälper organisationen att bygga kandidatpipe och som leder kandidat och rekryterande chef genom processen. I en agil rekryteringsprocess inser vi att, det utöver rekryterande chef, finns det många som besitter kunskap om den aktuella tjänsten, kulturen eller generella successfactors. Att på förhand ta in rätt underlag från såväl kandidatmarknaden som fler interna stakeholdersskapar vi konsensus i vår medarbetarprofil och kan agera snabbare och ta bättre beslut när rätt kandidat dyker upp.

Dags för Sprint-planering! I en agil rekryteringsprocess skapar vi mätbara mål för rekryteringsprocessen, bokar in dagliga stand-ups (bjud in hela teamet till din visuella kanban-tavla!) och jobbar med korta feedback-loopar för att utveckla våra mål och vår process. Genom detta säkerställer vi användande av allas know-how, prioriterar rätt, får rätt beslutsstöd och kan gemensamt lösa frågor som dyker upp. Detta gör oss flexibla, förändringsbenägna och snabba, och framförallt ser vi till att vi ständigt förbättrar kandidatupplevelsen och vårt Employer Brand. 

Men kom ihåg att ingenting är perfekt från början. Låt det vara good enough! och jobba istället med retrospektiv för att utveckla, anpassa och förbättra!  

Tips för att komma igång: 

  • Bjud in rekryterande chefer till ett retrospektiv av tidigare rekryteringsprocesser. Genom detta börjar du enkelt implementera en kunskapsdelande kultur, och kan snabbt identifiera vad som behöver förbättras. 
  • Skapa en Kanban-board och avsätt tid för stand-ups med det rekryterande teamet  
  • Fråga kandidater om feedback, de sitter på ovärderlig kunskap om kandidatmarknaden! Det finns mängder av verktyg för pulsmätning – eller så bygger ni ett eget i excel!  
  • Börja litet, med små dagliga förbättringar bygger vi en hållbar riktning!  
  • Våga plocka bort steg i rekryteringsprocessen som inte tillför värde 
  • Experimentera!   

Vi tror att den bästa rekryteringsprocessen ägs kollektivt av hela organisationen. Vi vet att när tillväxt fungerar så har vi en holistisk syn på kandidat, marknad, kultur, vision och ledarskap. Det är dags att ta steget att sluta jämföra kandidater, öka transparensen och ta snabba, men grundliga, beslut 

Ida Utterström, HR konsult

Ida Utterström, HR konsult

Ida är HR konsult och certifierad inom Agil HR. 

Vill du ha stöd att bygga en fungerande rekryteringsfunktion? Recommended by arbetar i beprövade metoder för att skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt. Våra konsulter har lång erfarenhet av organisationer i tillväxt och tror att vi gör bäst skillnad när vi kombinerar operativt stöd med strategisk rådgivning.

Kontakta Charlie Bjurström på charlie@recommendedby.se så tar vi en kaffe och går igenom era utmaningar.  

Share This