För ett par veckor sedan medverkade Recommended by på ett frukost-seminarium om HR’s roll i AI revolutionen signerat våra branschkollegor Know a Talent. Kontentan av samtalet var att mycket av digitaliseringen och optimeringen av våra processer börjar med HRs egna data och hur vi hittar formeln för att omvandla HRs data till intelligens. Intelligens som kan hjälpa ledningsgrupper förstå och optimera kandidat- och medarbetarresan. Kan AI lösa delar av ekvationen?  

På Recommended by tror vi, likt våra kollegor på Know a Talent, att HR har en viktig roll framöver att lotsa våra ledningsgrupper i frågor som rör automatisering, digitalisering och AI. Just AI som begrepp handlar om att automatisera delar av en process och skapa ett digitalt och kollektivt lärande, en artificiell intelligens. Att applicera AI i en ofta processtyrd (och processtung?) HR-organisation känns som ett naturligt första steg. Men hur börjar vi? Vi bjuder in teamet från Data science/Analytics till oss på HR!

En Data Scientist arbetar förenklat med att identifiera problem, samla in och lagra data, städa data, bygga och träna modeller, implementera och optimera dessa samt testa.

Vi tror att om vi inkluderar Data Science och Analytics kompetenser till HR så kan vi hjälpa organisationer att nå längre och snabbare. Därmed frigörs tid för reflektion och innovation, två aspekter som vi vet blir lidande av det extremt höga tempo som krävs av våra medarbetare idag.

Så hur kan AI praktiskt ”lösa problem” för HR? Exempel på frågor som AI kan hjälpa HR att besvara lite mer effektivt:

  • Hur hittar vi talang?
  • Hur utvärderar vi talang?
  • Hur förbättrar och optimerar vi kandidatupplevelsen?
  • Hur behåller vi talang genom utbildning och livslångt lärande?
  • Hur optimerar vi arbetsplatsen för att skapa rätt förutsättningar för talang?

Är ni en liten organisation kanske ni inte har kompetenserna internt för att börja utvärdera hur ni bygger modeller, men ni kan ändå ta första stegen mot automatisering genom att tänka lite som en data scientist – börja samla in er data, vänd på den, sätt upp en hypotes (modell), testa och lär er! Vad kan ni samla för data (information) från medarbetarundersökningar, talent sourcing, annonseringskanaler? Hur kvantifierar ni informationen? Och möter informationen och modellen er förväntan? Är ni en större organisation kan ni bjuda in kompetensen till HR, och så småningom jobba mot att skapa krossfunktionella AI-team för att stötta flera delar av organisationen. Är ni en riktigt stor HR-funktion, kanske det är läge att investera i en ”egen” data scientist?

Oavsett om vi är i början av digitaliseringsresan eller kravställer en AI-kompetens så behöver vi flytta in digitalisering och AI till HR för att optimera kandidat- och medarbetarupplevelsen. Med detta sagt så finns det en etisk aspekt att ta hänsyn till när vi pratar om att införa AI i HR-processer. HR har ett ansvar att lära sig att AI handlar om mer än att processa stora mängder data. Det handlar om mer än att ”outsourca” lärandet, det handlar om att våga testa oss fram och genom modeller och intelligens lära oss mer om våra medarbetare. Det finns mycket att vinna, för många, om vi som arbetar inom HR börja tänka mer som en data scientist! 

Charlie Bjurström

Charlie Bjurström

Senior HR konsult

Har du kommentarer, tankar eller idéer så hör gärna av dig till Charlie på charlie@recommendedby.se

Share This