Agil transformation – hur ni skapar hållbar tillväxt och ökat engagemang!

by | Feb 7, 2020 | Agile, Övrigt

Förra veckan lyssnade vi på Marie Froment och gänget från Sonder resonera kring den agila transformationen. En deltagare vi pratade med sammanfattade det bra ”Jag har sett många trender komma och gå inom organisation och ledarskap, men ett agilt mindset sätter människan i fokus – vi står inför ett paradigmskifte”. Människan i fokus. Naturligtvis, det är ju vi som bygger, driver, utvecklar, testar, börjar, slutar. Därför tror vi på Recommended by att den agila revolutionen är här för att stanna, och en viktig grundpelare för hållbar tillväxt. 

Det agila manifestet (https://agilemanifesto.org/iso/sv/manifesto.html) togs fram för systemutveckling, men principerna det bygger på är applicerbart genom hela organisationen – t ex är Recommended by varma förespråkare av Agil HR och Beyond budgeting. För att driva en transformation i en verksamhet behövs en överenskommelse mellan en traditionell ledning och dess medarbetare att förändring är konstanten. Och eftersom den traditionella organisationen och dess ledarskap bygger på förutsägbarhet och stela strukturer så behövs ett nytt angreppssätt. Ett agilt ledarskap är dock inte en metod, det är ett mindset som drivs av ett antal uppsatta principer.

Nedan har vi listat några av principerna som Sonder tog upp , och exempel på hur du med små knep kan implementera ett agilt mindset, och få en lyckligare mer effektiv organisation!

 

Värdeskapande

  • Oavsett om din organisation drivs av resultat eller ideologi fokuserar ett agilt mindset på att ni ska göra det som ger mest utväxling för er, er kund, er omgivning osv.
  • Bjud in kunden att vara med och utveckla er produkt eller tjänst – vad tycker er kund funkar bra (gör mer!) mindre bra (förbättra/sluta).
  • Utvärdera mötes-tekniker för att alla ska känna att de bidrar, använd en facilitator som fördelar ordet, håller uppe engagemang och antecknar actions.

 

Distribuerat ledarskap

  • Släpp kontrollen! Magiska saker händer när vi flyttar ut besluten i organisationen. T ex skapar vi en känsla av ägandeskap och engagemang.
  • Som ledare har du kanske ett yttersta ansvar för ett resultat, men det betyder inte att du behöver ta alla beslut, du behöver möjliggöra att beslut tas.
  • Eftersträva autonomi i era team – och lyssna på teamen! Vad behöver de för att kunna lösa sina problem?

 

Nätverksorganisationen

  • Jobbar ni i tvärfunktionella team? Grattis! De flesta gör inte det, med resultatet att information ofta stannar i ett team eller på en avdelning. Med nätverksorganisationen eftersträvar vi mer informationsdelning genom buddy-system och ökad transparens.

 

Lärande

  • Skapa förutsättningar för lärande genom att uppmuntra till experimenterande. Testa, misslyckas och testa något annat.
  • Boka in ”slack”, retrospektiv och fysisk aktivitet i kalendern, vi behöver tid för reflektion för att bryta mönster och se lösningar.

 

Dynamiska organisationssystem

  • Precis som en idrottare tränar sin kropp för att nå ett resultat ska du designa din organisation så den uppfyller sitt syfte. Att fundera på t ex vår möteskultur, vårt mående och att våga mäta kan ge viktiga indikatorer om aktiviteterna främjar eller stjälper oss.

 

Oavsett vart i organisationen du sitter, och hur ni är organiserade är det fina med den agila transformationen att den går att starta hur litet som helst. Och det centrala är att vi jobbar iterativt – med små steg rör vi oss i bestämd riktning. Vi testar, utvärderar, testar igen. Hållbar tillväxt är ingen sprint – det är ett maraton.

Charlie Bjurström

Charlie Bjurström

COO och Konsult

 

 

Behöver ni en sparring-partner för att klara nya utmaningar, HR-stöd eller står ni inför en tillväxtresa? Recommended by erbjuder företagsrådgivning, coachning och konsulter på plats för att hjälpa med er agila transformation! Våra konsulter har lång erfarenhet av organisationer i tillväxt och tror att vi gör bäst skillnad när vi kombinerar operativt stöd med strategisk rådgivning.

Kontakta Charlie Bjurström på charlie@recommendedby.se så tar vi en kaffe och går igenom era utmaningar.  

Share This