Digitala | Agila | Sociala

Recommended by

Recommended by är din partner inom projektledning, HR och tillväxt. Oavsett om utmaningen är en förändrad marknad, sviktande försäljning, en tillväxtresa eller omorganisation har vi kompetensen att leda er på vägen.

Recommended by jobbar på plats hos våra kunder då vi vet att det är där vi skapar mest värde. Vi jobbar i Agila* arbetssätt och med digitala verktyg för att effektivisera arbetsflöden. 

Recommended by erbjuder:

  • Konsulter på plats hos er för att stärka upp en HR-funktion eller accelerera tillväxt 
  • Utbildningar inom HR, tillväxt och agila arbetsmetoder t ex Scrum Master, Agil coach
  • Företagsrådgivning för att se över processer och arbetsflöden, samt implementation av best practice efter rådande marknad

*Alla våra konsulter innehar certifiering i Scrum, IC Agile Talent eller IC Agile Leadership. 

Kontakta oss för mer info. 

Tove Oldebäck

Tove Oldebäck

VD och grundare

Tove är ekonom från Linnéuniversitetet med en gedigen bakgrund inom affärsutveckling, projektledning och HR.

Ida Utterström

Ida Utterström

HR-konsult

Med en master inom Human Resource Management and Development från Linköpings Universitet har Ida fokus att hjälpa kunder inom HR och Talent Management.

Carin Ewald

Carin Ewald

Talent Officer och TA-konsult

Carin har en Master inom psykologi från Lunds Universitet och är Talent Officer på Recommended by. Carin är senior TA konsult med lång erfarenhet av att arbeta med och inom komplexa organisationer. 

Charlie Bjurström

Charlie Bjurström

COO och HR-konsult

Charlie är civilekonom från Linnéuniversitetet och jobbar med affärsutveckling på Recommended by. Charlie är senior-konsult inom Sourcing och HR, och kan stötta er med design av hållbara tillväxtstrategier. 

Mattias Jansson

Mattias Jansson

Konsult och grundare

Mattias är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan och har bakgrund som operativ chef och projektledare. Mattias är Scrum Master med god erfarenhet från ledning av agila förändringsprojekt.

Hållbar utveckling

Recommended by erbjuder tid pro bono för projekt som gynnar hållbar utveckling – både socialt, ekonomisk och ekologiskt. Vi är övertygade om att genom att erbjuda vår kunskap, erfarenhet och tid bidrar vi till en positiv utveckling för framtida generationer. Läs nedan om vårt samarbete med Talent Without Borders och kontakta oss för mer info.

Talent Without Borders var ett 8 veckors program med syfte att hjälpa nyanlända med teknisk bakgrund att komma in på den svenska arbetsmarknaden där Recommended by höll föreläsningar inom rekrytering.

Instagram reports: Please check the settings