Digitala | Agila | Sociala

Recommended by

Recommended by är din partner inom projektledning, HR och tillväxt. Oavsett om utmaningen är en förändrad marknad, sviktande försäljning, en tillväxtresa eller omorganisation har vi kompetensen att leda er på vägen.

Recommended by jobbar nära våra kunder (oavsett inhouse eller outsourced) då vi vet att det är där vi skapar mest värde. Vi jobbar i Agila* arbetssätt och med digitala verktyg för att effektivisera arbetsflöden. 

Recommended by erbjuder:

  • Konsulter på plats hos er för att stärka upp en HR-funktion eller accelerera tillväxt 
  • Outsourcad HR (för det mindre bolaget) och HR Advisory
  • Utbildningar inom HR och agil arbetsmetodik 
  • Företagsrådgivning för att se över processer och arbetsflöden, samt implementation av best practice efter rådande marknad

*Alla våra konsulter innehar certifiering i Scrum, IC Agile Talent eller IC Agile Leadership. 

Kontakta oss för mer info. 

Tove Oldebäck

Tove Oldebäck

VD och grundare

Tove är ekonom från Linnéuniversitetet och är VD/Grundare och HR-konsult på Recommended by, 

Talent Acquisition

Employer Branding

Advisory

Ida Utterström

Ida Utterström

HR-konsult

Med en master inom Human Resource Management and Development från Linköpings Universitet har Ida fokus att hjälpa kunder inom HR och Talent Management.

Talent Management

Employer Branding

HR Project Management

Carin Ewald

Carin Ewald

Talent Officer och TA-konsult

Carin har en Master inom psykologi från Lunds Universitet och är Talent Officer på Recommended by.

Talent Acquisition

Employer Branding

Advisory

Karin Pihl

Karin Pihl

Senior HR-konsult

Karin har en examen inom Human Resource Management från Uppsala universitet. Karin är Senior HR-konsult på Recommended by. 

HR Strategy & Digitization

Leadership Development

Advisory

Charlie Bjurström

Charlie Bjurström

COO och HR-konsult

Charlie är civilekonom från Linnéuniversitetet och är HR-konsult och verksamhetsutvecklare på Recommended by. 

Talent Management

Staffing Strategy

Advisory

Mattias Jansson

Mattias Jansson

Konsult och grundare

Mattias är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan och är grundare av Recommended by

Scrum & Agile Coachning

IT Project Management

Advisory

Ett urval av våra uppdrag

Brite Payment Group

(Employer Branding)

Recommended by har i uppdrag av Brite definierat företagets ‘Employee Value Proposition’ (EVP). I nära samarbete med ledningsgruppen och anställda på Brite faciliterade Recommended by workshops och intervjuer för att ta fram material för en ny karriärsida. 

Kidbrooke Advisory

(Employer Branding)

Recommended by fick i uppdrag av Kidbrooke att hjälpa ledningsgruppen med frågor för fortsatt tillväxt med fokus på Employer Branding och försäljning. Tillsammans med ledningsgruppen inleddes ett arbete för att ta fram Kidbrookes ‘Employee Value Proposition’ (EVP) med målet att producera innehåll till kundens hemsida, skapa en gemensam värdegrund för de anställda samt ta fram en företagsgemensam pitch.

Klarna

(Interim HR)

Recommended by ledde teamet för konsultupphandling och tog fram en förenklad process för konsultupphandling samt utbildade ledningsgrupper och rekryterande chefer på Klarna genom seminarium och workshops. Recommended by stöttade även strategiska projekt inom Talent Acquisition på Klarna. Parallellt gjordes en större omorganisation och Recommended by satt med i en ny ledningsgrupp på Klarna med fokus på Staffing och Strategi. 

Mojang

(Interim HR och Talent Acquisition)

Recommended by har tillsammans med Mojang byggt upp en intern rekryteringsfunktion vilket har innefattat utbildning och coaching av chefer, implementation av en karriärsida, framtagning av ett kompetensbaserat frågebatteri samt arbete med Mojangs Employer Branding. Parallellt har Recommended by stöttat Mojangs HR Business Partners med flera HR projekt t ex onboarding, ‘performance and development’, assessment tools och ledarskapspolicyer.

Paradox Interactive

(Talent Acquisition)

Recommended by stöttade Paradox under stark tillväxt med operativ Talent Acquisition och rekryterade talanger inom Tech och Marknad för att klara kundens tillväxtmål. Vidare fick Recommended by i uppdrag av Paradox att ta fram en strategi för kompetensbaserad rekrytering samt bistod med material och utbildning för rekryterande chefer.

Postnord Digital

(Talent Acquisition)

Postnord Digital befann sig i ett läge där de behövde säkra tillväxten genom kompetensväxling av konsulter till anställda. Recommended by har utöver operativ rekrytering genomfört en rad olika aktiviteter för att bygga en skalbar rekryteringsfunktion inklusive annonsstrategi, val av annonskanaler samt employer branding-strategi. 

Hållbar utveckling

Recommended by erbjuder tid pro bono för projekt som gynnar hållbar utveckling – både socialt, ekonomisk och ekologiskt. Vi är övertygade om att genom att erbjuda vår kunskap, erfarenhet och tid bidrar vi till en positiv utveckling för framtida generationer. Läs nedan om vårt samarbete med Talent Without Borders och kontakta oss för mer info.

Talent Without Borders var ett 8 veckors program med syfte att hjälpa nyanlända med teknisk bakgrund att komma in på den svenska arbetsmarknaden där Recommended by höll föreläsningar inom rekrytering.