The future of HR is agile

Recommended by is your agile HR partner for sustainable growth. With HR experience from tech scaleups we know the workforce of tomorrow and empower your organization to grow smarter.

 

Interim | HR konsult

När ni behöver tillfällig hjälp eller en interimslösning inför en rekrytering finns våra konsulter tillhands. Recommended by tillhandahåller konsulter som kan gå in i uppdrag som HRBP, HR-chef, Talent Manager eller Talent Acquisition-specialist.

HR as a Service

När ni är ett nystartat bolag och ännu inte har behov av en HR på heltid men ni har ambitionen att växa, erbjuder Recommended by tjänsten HR as a Service. Tjänsten ger er möjligheten att nyttja hela spannet av HR beroende på vilka utmaningar ni står inför, och vi hjälper er prioritera initiativ och validerar era HR processer till ett fast månadspris.

Advisory | Utbildning

När ni har kört fast och har behov av en extern rådgivare / HR-specialist eller utbildningsinsatser för era medarbetare. Ni kanske står inför en organisationsförändring eller så är ni inne i en tillväxtfas och behöver ge era medarbetare bästa förutsättningar för att hantera nya utmaningar.

Vi visar vägen för våra uppdragsgivare, och står för inspiration och innovation. Vi arbetar operativt hos våra kunder för att säkerställa att strategi samspelar med utförande.

 

Vi jobbar med hållbar tillväxt, och är långsiktiga i rekryteringar, val av uppdrag och affärslösning till våra kunder. Vi förstår att det inte går att isolera problem, och vi hjälper våra kunder att förstå hur design påverkar utfall och hur vi kan samarbeta mellan olika funktioner.

 

Vi jobbar i agila arbetsmetoder. Vi skräddarsyr lösningar för våra kunder, och vi vet att vad som fungerade för några månader sedan kanske inte fungerar idag samt att det som fungerar för en organisation inte nödvändigtvis är rätt lösning för en annan.

*Alla våra konsulter innehar certifiering i Scrum, IC Agile Talent eller IC Agile Leadership. 

Det senaste från bloggen

Fyra trender inom HR som vi kommer se mer av under 2021

Större behov av en agil HR-funktion, fortsatt hemarbete och mer artificiell intelligens i rekryteringsprocessen. Det är några av de trender inom HR vi kommer att se mer av under 2021. Det har varit ett minst sagt annorlunda 2020. Nu har vi tagit oss en bit in i 2021 –...

Kommunicera genom People Analytics… och gör en verklig skillnad!

Att vi inte ska rekrytera på magkänslan och istället jobba inkluderande har förhoppningsvis inte undgått någon. Vi är rätt medvetna om att det motsatta både kan bli dyrt och vara direkt skadligt för organisationen.   Men när vi välkomnat vår nya medarbetare glömmer...

Why diversity is important for your company and what to reflect about!

The number one competitive advantage towards building new technologies and driving innovation is the people involved in the company, people with dreams, but more important – diverse people. It’s said that diversity is the pathway to richness, but what does diversity really mean?

Hanan Naamneh

Hanan Naamneh

Talent Acquisition Konsult

Talent Acquisition

Employer Branding

Advisory

Johannes Schönström

Johannes Schönström

HR & Talent Acquisition Konsult

Talent Acquisition

Employer Branding

Advisory

Carin Ewald

Carin Ewald

Talent Officer och TA-konsult

Talent Acquisition

Employer Branding

Advisory

Karin Pihl

Karin Pihl

Senior HR-konsult

HR Strategy & Digitization

Leadership Development

Advisory

Ida Utterström

Ida Utterström

HR-konsult

Talent Management

Employer Branding

HR Project Management

Mattias Jansson

Mattias Jansson

Konsult och grundare

Scrum & Agile Coachning

IT Project Management

Advisory

Charlie Bjurström

Charlie Bjurström

COO och HR-konsult

Talent Management

Staffing Strategy

Advisory

Tove Oldebäck

Tove Oldebäck

VD och grundare

Talent Acquisition

Employer Branding

Advisory

Exempel på utförda uppdrag

Brite Payment Group

(Employer Branding)

Recommended by har i uppdrag av Brite definierat företagets ‘Employee Value Proposition’ (EVP). I nära samarbete med ledningsgruppen och anställda på Brite faciliterade Recommended by workshops och intervjuer för att ta fram material för en ny karriärsida. 

Kidbrooke Advisory

(Employer Branding)

Recommended by fick i uppdrag av Kidbrooke att hjälpa ledningsgruppen med frågor för fortsatt tillväxt med fokus på Employer Branding och försäljning. Tillsammans med ledningsgruppen inleddes ett arbete för att ta fram Kidbrookes ‘Employee Value Proposition’ (EVP) med målet att producera innehåll till kundens hemsida, skapa en gemensam värdegrund för de anställda samt ta fram en företagsgemensam pitch.

Klarna

(Interim HR)

Recommended by ledde teamet för konsultupphandling och tog fram en förenklad process för konsultupphandling samt utbildade ledningsgrupper och rekryterande chefer på Klarna genom seminarium och workshops. Recommended by stöttade även strategiska projekt inom Talent Acquisition på Klarna. Parallellt gjordes en större omorganisation och Recommended by satt med i en ny ledningsgrupp på Klarna med fokus på Staffing och Strategi. 

Mojang

(Interim HR och Talent Acquisition)

Recommended by har tillsammans med Mojang byggt upp en intern rekryteringsfunktion vilket har innefattat utbildning och coaching av chefer, implementation av en karriärsida, framtagning av ett kompetensbaserat frågebatteri samt arbete med Mojangs Employer Branding. Parallellt har Recommended by stöttat Mojangs HR Business Partners med flera HR projekt t ex onboarding, ‘performance and development’, assessment tools och ledarskapspolicyer.

Paradox Interactive

(Talent Acquisition)

Recommended by stöttade Paradox under stark tillväxt med operativ Talent Acquisition och rekryterade talanger inom Tech och Marknad för att klara kundens tillväxtmål. Vidare fick Recommended by i uppdrag av Paradox att ta fram en strategi för kompetensbaserad rekrytering samt bistod med material och utbildning för rekryterande chefer.

Postnord Digital

(Talent Acquisition)

Postnord Digital befann sig i ett läge där de behövde säkra tillväxten genom kompetensväxling av konsulter till anställda. Recommended by har utöver operativ rekrytering genomfört en rad olika aktiviteter för att bygga en skalbar rekryteringsfunktion inklusive annonsstrategi, val av annonskanaler samt employer branding-strategi. 

Star Stable Entertainment

(Talent Acquisition)

Recommended by gick in på Starstable i stark tillväxtfas och stöttade rekryteringsteamet med två senior-konsulter med fokus på Talent Acquisition och Employer Branding. Utöver rekryteringsstöd implementerade Recommended by värderingsstyrd rekrytering för att ge bästa förutsättningar för rekryteringsteamet och rekryterande chefer att klara det ökande rekryteringsbehovet.

Alstom

(Interim HR)

På Alstom stöttade Recommended by anbudsteamen som HR-lead med Staffing i upphandlingsfas. Rollen var del av det nordiska HR-teamet och uppdraget innefattade successions-planering, internal mobility (globalt) och validering av den nordiska rekryteringsprocessen i samråd med Alstoms globala HR-organisation.

Enfo - Zervicepoint

(Agil Team Coach)

Produkten Zervicepoint hos Enfo är en självbetjäningsportal där utveckling och supportorganisationen drivs enligt SAFe. Recommended by agerade Team-coach för två agila team samt agil coach för produktägare och Scrum Masters. Uppdraget innefattade även att ta fram övergripande mätetal och analyser för samtliga team.  

CSR och Sponsring

Recommended by erbjuder tid pro bono för projekt som gynnar hållbar utveckling – både socialt, ekonomisk och ekologiskt. Vi är övertygade om att genom att erbjuda vår kunskap, erfarenhet och tid bidrar vi till en positiv utveckling för framtida generationer. Läs nedan om vårt samarbete med Talent Without Borders och kontakta oss för mer info.

Talent Without Borders var ett 8 veckors program med syfte att hjälpa nyanlända med teknisk bakgrund att komma in på den svenska arbetsmarknaden där Recommended by höll föreläsningar inom rekrytering.

Recommended by stöttar även föreningar som främjar ökad hälsa och är stolt sponsor till Brottby BK Herr, HK Tallen/GT Söder Dam och AC Primavera.